Privacyverklaring

Versie mei 2018

Uw privacy is belangrijk. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En mocht u vragen hebben over hoe wij met privacy omgaan, dan kunt u ons mailen op feedback@meteovista.nl. We staan u graag te woord.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg deze dan met enige regelmaat. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.

Waar is deze verklaring op van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties gecreëerd en beheerd door Meteovista. Dit zijn:

 • www.weeronline.nl
 • www.meteovista.be
 • www.meteovista.co.uk
 • www.meteovista.de
 • www.meteovista.fr
 • www.meteovista.com
 • www.meteovista.pl
 • www.meteovista.no
 • www.meteovista.com.tr
 • m.weeronline.nl
 • m.meteovista.be
 • m.meteovista.co.uk
 • m.meteovista.de
 • m.meteovista.fr
 • m.meteovista.com
 • m.meteovista.pl
 • m.meteovista.no
 • m.meteovista.com.tr

Het gedeelte over cookies is niet van toepassing op de mobiele applicaties. Daar worden geen cookies geplaatst.

Meteovista maakt op haar websites gebruik van links en knoppen die verwijzen naar andere websites zoals Facebook. Klikt u op een dergelijke link of knop, dan verlaat u onze website. In dat geval is het privacy- en cookiebeleid van deze derde partij van toepassing.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Meteovista is gevestigd in Amsterdam aan de Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17. We staan in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 09123864 (hierna te noemen 'Meteovista' of 'wij'). Meteovista is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Meteovista is onderdeel van het concern Zoover Media. Samen met sites als www.zoover.nl en www.vakantiereiswijzer.nl wordt een groot landelijk bereik gegenereerd.

Wij zijn een van de grootste uitgevers van weersinformatie in Nederland met producten wereldwijd voor de consument en de zakelijke markt. Zo kunt u op onze website en mobiele applicaties bekijken wat de weersverwachting is maar wij bieden ook een koppeling van weerdata aan voor uw website.

Hoe komen we aan uw gegevens?

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw randapparatuur en uw surfgedrag wanneer u onze site bezoekt. Tot slot kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken?

U heeft geen wettelijke verplichting uw gegevens te verstrekken. In verband met uw privacy vragen we u om zo min mogelijk gegevens. De gegevens die wij vragen hebben wij nodig om onze dienst te verlenen. Verstrekt u deze liever niet? Dan kunt u geen gebruik maken van onze dienst.

Hoe komen we aan uw gegevens?

U hoeft geen persoonlijke gegevens te verstrekken om op onze website te komen. Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw randapparatuur wanneer u onze site bezoekt. Tot slot kunnen wij uw gegevens ontvangen van derden, zoals sociale mediaplatforms of advertentienetwerken, zodat wij gerichte advertenties kunnen laten zien.

Wat doen we met uw gegevens?

We verzamelen de volgende (persoons)gegevens voor de hierna genoemde doelen:

Communicatie

Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de klantenservice of via contactformulieren op onze website. We vragen u in dat laatste geval om uw naam en e-mailadres, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Cookies en advertenties

We willen u graag nu en in de toekomst, snel en gericht voorzien van voor u relevante informatie op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij en/of derde partijen cookies. Hiermee krijgen wij inzicht in een aantal technische gegevens zoals uw IP-adres, uw besturingssysteem, de browser die u gebruikt, de internetpagina die u bezocht voordat u op onze site terecht kwam en de pagina's die u bezoekt op onze website. Op basis van deze en andere gegevens leggen wij een gebruikersprofiel aan. Zo'n profiel is anoniem en alleen gekoppeld aan een device (bijvoorbeeld een computer, tablet, smartphone, etc.). Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, geven deze cookies ook inzicht in uw surfgedrag. Wilt u meer lezen over cookies en voor welke doelen we deze gebruiken, lees dan hier onze Cookieverklaring.

Welke wettelijke grondslagen hebben wij om uw gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens indien u daar toestemming voor heeft gegeven ofwel vanwege onze legitieme commerciële belangen (gerechtvaardigd belang). Zoover heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen uw privacy en haar gerechtvaardigde belangen.

Delen we uw gegevens met derden?

We kunnen uw gegevens delen met derden. Dit zijn partijen die betrokken zijn bij onze dienstverlening, Zo kan het gaan om de gegevens voor de nieuwsbrief, die worden gedeeld met onze e-mailmarketing partij.

In principe worden jouw gegevens alleen gedeeld met partijen binnen Europa. Als we gegevens delen buiten Europa, dan nemen we de extra waarborgen die de privacywetgeving van ons eist. We delen dus alleen gegevens als wij er zeker van zijn dat jouw gegevens daar ook goed beveiligd zijn.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Zo treffen wij passende beveiligingsmaatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • onze websites zijn beveiligd met SSL-certificaten. Hiermee worden de door jouw ingevulde gegevens versleuteld verzonden;
 • we hebben een streng toegangsbeleid. Dit betekent dat alleen bevoegde personeelsleden/derden toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en dat zij geheimhouding hebben; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken zodat zij net zo zorgvuldig omgaan met jouw gegevens als wij.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld.

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

U heeft het in het algemeen het recht om te vragen om inzage in, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daar voegen we graag nog aan toe dat als u geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, u zich kunt afmelden.

Daarnaast heeft u in bepaalde gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een bovengenoemd verzoek of bezwaar sturen naar feedback@meteovista.nl. Graag in de onderwerpsregel zetten "Persoonsgegevens". Dan weten wij meteen waar het om gaat.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wanneer het gaat om inzage in mogelijke persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. U kunt deze vinden in de instellingen van uw browser. Graag benadrukken wij dan wij een cookie niet voor u kunnen verwijderen. U kunt dit zelf doen.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we met uw gegevens omgaan, laat het ons dan weten via bovengenoemd e-mailadres. Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij onze toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.